Bezárás    

  DEVELOR Tanácsadó Zrt. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. Cégjegyzékszám: 01-10-045069

  Mutasd az összes elérhetőséget!
  Lépj kapcsolatba velünk!    
  • Attitűdformálás
  • Vezetés és Menedzsment
  • Ügyfélszolgálat, Értékesítés és Tárgyalástechnika
  • Személyes hatékonyság és Kommunikáció
  • Csapatépítés és Együttműködés
  • Felmérés és Diagnosztika
  • HR tanácsadás és coaching
  • Szolgáltatások
  Személyes tréning

  Diversity & Inclusion

  Játék alapú tréning

  VUCA Mindset

  Személyes tréning

  Digital mindset

  Személyes tréning

  Munkabiztonsági attitűd

  Személyes tréning

  Growth mindset

  Személyes tréning

  Vezetői Bátorság

  Személyes tréning

  AI mindset workshop

  Szolgáltatásaink és megoldásaink között található

  • Megoldásaink közötti kereséshez gépelj be minimum 3 karaktert.
  Keress szolgáltatásaink között!

  Forrásaink közt található

  • Cikkeink közötti kereséshez gépelj be minimum 3 karaktert.
  Fedezd fel tartalmainkat!

  MIRŐL SZÓL EZ A TÁJÉKOZTATÓ?

  A szolgáltatásaink igénybevétele (pl. egy tréningen való részvétel vagy a hírlevélküldés) során szükséges, hogy bizonyos személyes adatait rögzítsük és kezeljük. Ebben a Tájékoztatóban részletesen ismertetjük, hogy:

  • az adatkezelésre milyen célokból kerül sor, meddig tároljuk az adatokat és azokat kiknek továbbítjuk;
  • mindezzel kapcsolatban Önnek milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak.

  Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, és ha bármilyen kérdése merülne fel, akkor még a Tájékoztató elfogadása előtt írjon nekünk az info.hungary@develor.com címre!

  Előzetesen felhívjuk a figyelmét, hogy Ön bármikor jogosult tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen, ha arra az alábbi kifejtettek szerint a mi indokolt jogos érdekünk, profilalkotás nyomán, vagy reklámozás céljából került sor!

  ALAPVETŐ TUDNIVALÓK

  1. Ki fogja kezelni az Ön személyes adatait?

  Az Ön adatait a DEVELOR Tanácsadó „Zártkörűen Működő” Részvénytársaság mint adatkezelő kezeli.

  2. Elérhetőségeink:

  • székhely/levelezési cím: H-1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
  • e-mail: info.hungary@develor.com
  • telefon: +36 1 413 7990
  • fax: +36 1 321 0413
  • honlap: https://develor.hu/
  • képviseli: Szabó Csaba vezérigazgató.

  3. A Tájékoztatóban használt fogalmak

  • Develor: a DEVELOR Tanácsadó „Zártkörűen Működő” Részvénytársaság mint adatkezelő.
  • Develor-csoport: a Develor International Zrt. (H-1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) vezetésével működő vállalatkozáscsoport, amelynek a Develor is a tagja.
  • Honlap: a Develor által üzemeltetett és a https://develor.hu/ cím alatt elérhető honlap.
  • Rendszergazdák: az Isolutions Informatikai Kft.
  • Résztvevő: a Develor által szervezett tréningen vagy felnőttképzésben részt vevő magánszemély.

  4. Jogszabály-rövidítések

  • Ekertv.: 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
  • Fktv.: 2013. évi LXXVII. törvény – a felnőttképzésről;
  • GDPR: az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete;
  • Infotv.: 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
  • Korm.r.: 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet – a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról;
  • Ptk.: 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről;
  • Számviteli tv.: évi C. törvény – a számvitelről;
  • Szvmt: 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól.

  5. Adatkezelési alapfogalmak

  Az alábbiakban az adatkezelésünk során használt legfontosabb fogalmakat ismertetjük az alábbi ikonok segítségével.

  5.1. Az adatkezelés célja:

  Minden személyes adatot egy konkrét cél érdekében kezelünk, és ezeket a célokat nem kapcsoljuk össze egymással (pl. hírlevelet csak akkor küldünk Önnek, ha a szerződéskötésnél ehhez Ön külön hozzájárult). Ha az Ön személyes adatait a korábban megadottól eltérő célra kívánjuk kezelni, akkor ennek részleteiről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk.

   

  5.2. Az adatkezelés jogalapja:

  Az adatkezelési céltól függően más-más jogalapja lehet az egyes adatkezelésének: arra sor kerülhet jogszabályi kötelezettség (pl. számlázás), vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése, esetleg jogos érdekünk érvényesítése (pl. jogviták rendezése) miatt, vagy akár az Ön hozzájárulása alapján is. Miben térnek el ezek a jogalapok egymástól?

  „Jogszabályi kötelezettség” esetén az adatkezelés az Ön jóváhagyásától, vagy tiltakozásától függetlenül kötelező számunkra.

  „Szerződéskötés / szerződés teljesítése” esetén a kért személyes adatok szolgáltatása nem kötelező, de annak elmaradása esetére nem jön létre a szerződés, így Ön nem tudja igénybe venni a kívánt szolgáltatást.

  „Jogos érdek” esetén az Önnel fennálló üzleti kapcsolat nyomán megkereshetjük Önt jövőbeni üzleti kapcsolatok kialakítása érdekében, valamint a meglévő szerződésből esetlegesen fakadó jogi igényeink érvényesítése érdekében kezelhetjük a személyes adatait (pl. számlatartozás, káresemény rendezése, hatósági/bírósági eljárásokban bizonyítékok szolgáltatása kapcsán). Ezeken felül a képzési helyszíneinken folytatott személy- és vagyonvédelmi kamerás megfigyelés is ezen a jogalapon nyugszik.

  „Hozzájárulás” esetén az adatai kezelésére az előbb felsoroltaknál fogva nincs külön szükségünk, viszont bizonyos kényelmi szolgáltatásainkat (pl. feliratkozás a hírlevélre) csak úgy tudja igénybe venni, ha előzetesen, a jelen Tájékoztató ismeretében hozzájárul a kért személyes adatai kezeléséhez. Ha az ilyen esetekben Ön nem adja meg a hozzájárulását, akkor Önt semmilyen hátrány nem fogja érni.

  5.3. A személyes adat fogalma:

  Személyes adatnak nevezünk minden olyan információt, amely Önre mint természetes személyre vonatkozik, és amely alapján az Ön személye közvetlenül vagy közvetve beazonosítható (pl. ügyfélazonosítási, számlázási, kapcsolattartási adatok, de ilyen adat lehet az e-mail és IP-cím is).

  Ügyfeleinkkel való együttműködésünk során minden esetben kezeljük az adott szolgáltatáshoz kapcsolódó szerződésen, vagy (online) űrlapon megadható (vagy az egyeztetés során bekért) alábbi adatokat:

  • cég képviselője, kapcsolattartója vagy egyéni vállalkozó esetében: név, e-mail, telefonszám, faxszám, egyéb megadott elérhetőség, beosztás, aláírás, kapcsolattartással kapcsolatos értékesítői információk;
  • egyéni vállalkozó esetében még: számlázási név és cím, adószám, nyilvántartási szám;magánszemély ügyfelek esetében: név, számlázási név és cím, e-mail, egyéb megadott elérhetőség, aláírás.

  5.4. Az adatkezelés időtartama:

  Személyes adatait csak az adott szolgáltatáshoz kapcsolódó lehető legszükségesebb ideig kezeljük. Ha az adatkezelésre vonatkozó időtartam eltelt, a digitálisan tárolt személyes adatait véglegesen töröljük, a papíron tárolt adatait pedig megsemmisítjük.

  Az adó- és számviteli kötelezettségek teljesítésére szolgáló okiratokat, bizonylatokat a hatályos jogszabályok által előírt határidőig vagyunk kötelesek megőrizni (a számviteli bizonylatokat a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése szerint legalább 8 évig, az adózási és ÁFA-fizetési okiratokat legalább az adó megállapításához való jog elévüléséig).

  Mindegyik alább felsorolt adatkezelési cél esetében a személyes adatokat (jogos érdek alapján és az arra okot adó körülmény esetén) a jogi igényünk érvényesíthetőségének végéig vagyunk jogosultak kezelni (ez általában az 5 éves elévülési időt jelenti). A hozzájárulás megadását bizonyító adat a hozzájáruláson alapuló adatkezelés végétől számított 5 évig kezelhető ezen jogos érdek alapján.

  5. 5. Adattovábbítás:

  Bizonyos esetekben az Ön személyes adatait ún. adatfeldolgozóknak (esetenként más adatkezelőknek) továbbítjuk. Erre az adattovábbításra rendszerint az igénybe vett szolgáltatások teljesítése, illetve a Develor-csoporton belüli szolgáltatásfejlesztés (pl. ügyfél-elégedettség mérése) nyomán van szükség. A személyes adatokat rendszerint digitálisan is tároljuk, amelyekhez így az ügyviteli és informatikai rendszereinket üzemeltető adatfeldolgozók is szükségszerűen hozzáférnek:

  • Isolutions Informatikai Kft. (2040 Budaörs, Baross utca 89.) – Informatikai és biztonsági rendszer üzemeltetése
  • netDesign Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Rév út 167.) – Honlap üzemeltetése

  DIREKT MARKETING

  1. Az adatkezelés célja:

  • Hírlevélküldés: a Develor szolgáltatásaival kapcsolatos reklám küldése az Ön által megadott és erre a célra kiválasztott elérhetőségre (e-mail, telefon, postai cím).
  • Rendezvényszervezés: meghívó küldése a Develor rendezvényeire, a regisztráció intézése, valamint a visszajelzések feldolgozása.
  • Kapcsolattartás a Honlapon: az erre szolgáló kapcsolatfelvételi űrlapon beérkező üzenetek feldolgozása és megválaszolása.

  2. Az adatkezelés jogalapja:

  • Mindegyik esetben: hozzájárulás (az erre szolgáló űrlap kitöltésével).

  3. A személyes adat fogalma:

  • Hírlevélküldés: név, e-mail; papíralapú feliratkozás esetén továbbá: beosztás, telefonszám, aláírás.
  • Rendezvényszervezés: név, e-mail, beosztás, telefonszám, a rendezvényen készült fotó/videó, a rendezvényről küldött visszajelzés. A rendezvényen készült fotó/videó (erre szóló külön hozzájárulás esetén) felkerül a Honlapra.
  • Kapcsolattartás a Honlapon: név, e-mail, telefonszám, üzenet szövege.

  4.  Az adatkezelés időtartama:

  A hozzájárulás visszavonásáig (hírlevélnél: leiratkozásig). Ennek hiányában a hozzájárulás megadásától számított 5 évig (ez alól kivételt képez a rendezvényen készült fotó/videó, amelyet a hozzájárulás visszavonásáig kezelünk). A hírlevélküldés esetében továbbá a hírlevél-szolgáltatás megszüntetéséig.

  5. Adattovábbítás:

  • Hírlevélküldés: MailChimp (The Rocket Science Group, LLC; 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308, Amerikai Egyesült Államok): hírlevélküldő rendszer üzemeltetése. Rendszergazdák.
  • Kapcsolattartás a Honlapon: netDesign Kft.
  • Mindegyik esetben: a Develor-csoport (továbbított adatok: név, megadott elérhetőség).

  TANÁCSADÁS

  1. Az adatkezelés célja:

  A megbízó (cég, egyéni vállalkozó, magánszemély) és a Develor között létrejött megbízási szerződésben meghatározott szolgáltatás (pl. humán szolgáltatás, üzletviteli tanácsadás) teljesítése.

  2. Az adatkezelés jogalapja:

  • Szerződés teljesítése: a megbízó képviselője, kapcsolattartója adatai vonatkozásában.
  • Jogos érdek: a megbízó alkalmazásában/megbízásában álló résztvevő vonatkozásában. Ez esetben a megbízó jogos érdekének érvényesítése (a résztvevő képzésének biztosítása) előnyt élvez a résztvevő személyes adataihoz fűződő rendelkezési jogához képest, mivel az a résztvevő munkakörének/feladatainak ellátásához szükséges és arányos korlátozást jelent.
  • Hozzájárulás: az Entertraining-felületen megadható személyes adatok vonatkozásában.

  3. A személyes adat fogalma:

  • A megbízó vonatkozásában lásd a ’Személyes adat fogalma’ című részt.
  • A résztvevő vonatkozásában: név, e-mail, jelenléti íven aláírás;
   • az Entertraining használata során: felhasználónév, jelszó; továbbá opcionálisan megadható adatok: elérhetőségek (telefonszám, Skype, Linkedin), fénykép, egyéni célkitűzés és visszajelzés, személyes üzenetek az üzenőfalon;
   • a megbízás tárgyától függően: fotó/videó a tréninghez kapcsolódó gyakorlatról;
   • az „Insights Discovery” szolgáltatás (profilalkotás) kapcsán: telefonszám, személyiség- és viselkedésjegyek, kompetenciák;
   • a „360°-os Vezetői Visszajelzés” szolgáltatás (profilalkotás) kapcsán: személyes és vezetői kompetenciák, továbbá az értékelést adók neve és e-mail címe.

  4.  Az adatkezelés időtartama:

  • A megbízási szerződést, a kapcsolódó jelenléti ívet és a kiállított számlát a Számviteli tv. szerinti 8 évig.
  • A tréningen készült fotót/videót a tréning befejezéséig (a felvétel a résztvevő részére átadásra kerül, ezzel egyidejűleg azt a Develor törli).
  • Az Entertraining során megadott személyes adatokat a résztvevő által az Entertraining felületén beállított ideig.

  5. Adattovábbítás:

  • A megbízó kapcsán: Rendszergazdák, a Develor-csoport.
  • A résztvevő kapcsán: Rendszergazdák, a Develor-csoport (név, e-mail, jelenléti íven aláírás), a Develor megbízásában/alkalmazásában álló és az adott szolgáltatás teljesítéséért felelős tréner.
  • A „Strategic HR Skills” és „Workshop Facilitátor” szolgáltatás kapcsán: netDesign Kft.

  FELNŐTTKÉPZÉS

  1. Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének időpontjáig

  Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzésbe való bekapcsolódás

  Adatkezelés jogalapja: Képző jogos érdeke

  Adatkezelés időtartama: Jelentkezési lap kitöltésének/képzési igény jelzésének napjától a Felnőttképzési szerződéskötés napjáig, illetve visszavonásig.

  Adatok köre: Jelentkezési lapon, képzési igényt jelző üzeneten szereplő adatok köre és esetlegesen a képzéssel összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő személy legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével, a képzésbe történő belépésével kapcsolatosak.

  2. Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától (az adatok keletkezésétől) számított 8-ik év utolsó napjáig**

  Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzésen való részvétel és utókövetés

  Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi felhatalmazás (2013. évi LXXVII. törvény a Felnőttképzésről 21.§)

  Adatkezelés időtartama: Felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától (az adatok keletkezésétől) számított 8-ik év utolsó napjáig.

  Adatok köre: Jelentkezési lapon, képzési igényt jelző üzeneten, illetve jelen dokumentumon szereplő adatok köre és esetlegesen a képzéssel összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő személy szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével, a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével, a képzés során történő értékelésével és minősítésével, a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak.

  – Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.

  ** Az adatkezelés jogszabályi kötelezettség, nem választható, ha nem járul hozzá adatai kezeléséhez, nem lehet képzésbe beiratkozni.

  3. Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától és az adatok keletkezésétől számított 8-ik év utolsó napja után

  Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés utókövetése, új képzési ajánlatok, képzésben résztvevők „garanciális” ügyintézése

  Adatkezelés jogalapja: Felnőttképző jogos érdeke

  Adatkezelés időtartama: Felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától (az adatok keletkezésétől) számított 8-ik év utolsó napja után – visszavonásig.

  Adatok köre: 1-es és 2-es pontban szereplő személyes adatok.

  HONLAP-HASZNÁLAT (COOKIE-K)

  Felhívjuk a figyelmet, hogy a Honlapról történő elnavigálás következtében felkeresett más honlapok (pl. közösségi oldalak: Facebook, Linkedin, YouTube) adatkezelése kapcsán a Develor semmilyen felelősséget nem vállal!

  1. Az adatkezelés célja:

  A Honlap jobb működésének és a kényelmes, testre szabott kiszolgálás biztosítása. A Honlap meglátogatásakor a látogató számítógépén kis adatcsomagok, ún. sütik (cookie) kerülnek elhelyezésre. A süti egy olyan adatállomány, amely a látogató böngészőjének felismerésével segít a látogató azonosításában és így a Honlap felhasználóbarátabb szolgáltatásokat tud nyújtani (pl. egy korábban már kitöltött űrlap bevitt adatainak felajánlásával). A sütik használatával kapott statisztikai adatok feldolgozása révén fejleszteni tudjuk a Honlap működését.

  A Honlap az alábbi sütiket használja (zárójelben jelezzük, ha a sütit külső szolgáltatóhoz tartozik, ez esetben a sütik a Honlap szerverétől függetlenül működnek):

  • ’1P_JAR’ és ’CONSENT’ (Google Analytics, Youtube): a Honlapra beágyazott youtube-videókhoz kapcsolódó sütik, amelyek anonimizált statisztikai adatot gyűjtenek az adott youtube-videó lejátszásával kapcsolatban (pl. lejátszások számai, beállításai).
  • ’_ga’ (Google Analytics): a Honlap látogatottságát méri azzal, hogy azonosítja a böngészőt, a látogatókat, rögzíti a korábbi látogatások számát és idejét, valamint a Honlapra navigáló oldalra vonatkozó információkat. Személyes adatokat nem, csak véletlenszerűen létrehozott egyedi felhasználói azonosítót tárol.
  • ’_gat’ (Google Analytics): a Honlap elérhetőségének biztosítása érdekében szabályozza a lekérdezési arányt (a nagyforgalmú adatlapok adatgyűjtését).
  • ’_gid’ (Google Analytics): azonosítja az egyedi látogatókat.
  • ’__unam’ (Eniday): a kattintás-aktivitást, azaz a meglátogatott oldalakat, a Honlapon belüli navigálást és az aloldalakon eltöltött időt rögzíti.

  A sütik letiltásáról a böngészője beállításai között tájékozódhat, jellemzően a „Beállítások”, „Súgó” vagy „Segítség” menüpontokban. Felhívjuk a figyelmét, hogy a sütik letiltása esetén a Honlap nem tudja a legoptimálisabb kiszolgálást nyújtani, annak használata nem lesz teljes értékű.

  2. Az adatkezelés jogalapja:

  • Szerződés teljesítése: a Honlapon keresztül igénybe vehető szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges sütik vonatkozásában (az Ekertv. 13/A. § (4) bekezdése nyomán).
  • Jogos érdek: a Honlap működéséhez nélkülözhetetlen sütik alkalmazása, továbbá a Honlap biztonságos üzemeltetésének biztosítása, a visszaélési kísérletek megelőzése kapcsán.
  • Hozzájárulás: a Honlap működéséhez nem nélkülözhetetlen, kényelmi vagy marketing funkciót biztosító sütik alkalmazása (a hozzájárulást az erre szolgáló felugró ablakon lehet megadni).

  3. A személyes adat fogalma:

  • A látogató által rögzített adatok, továbbá a webszerver által rögzített naplófájlok (dátum, időpont), az IP-cím, a Honlapon felkeresett aloldalak, és az aloldalakon eltöltött idő (a Google Analytics által elhelyezett sütik továbbá rögzítik a böngésző típusát és a verziószámát is). Ezeket a személyes adatokat nem kapcsoljuk össze a látogatónak a nálunk kezelt egyéb személyes adataival.

  4.  Az adatkezelés időtartama:

  A sütik az alábbi ideig kezelik az adatokat:

  • ’1P_JAR’: 1 hónapig;
  • ’CONSENT’: 20 évig és 1 hónapig;
  • ’_ga’: 2 évig;
  • ’_gat’: a munkamenet lezárultáig (böngésző bezárásáig);
  • ’_gid’: 24 óráig;
  • ’__unam’: 9 hónapig.

  5. Adattovábbítás:

  • A Honlap-üzemeltetés során: netDesign Kft.

  Az alábbi információk az Entertraining nyitóoldalára (entertraininglanding.develor.com) vonatkoznak, amely nyitóoldal a fentieken kívül az alábbi sütiket használja.

  Süti megnevezése, célja Adatkezelés időtartama
  ’GPS’ (Youtube): [*] [*]
  ’NID’ (Google): [*] [*]
  ’OTZ’ (Google): [*] [*]
  ’PHPSESSID’: [*] [*]
  ’PREF’ (Youtube): [*] [*]
   VISITOR_INFO1_LIVE’ (Youtube): [*] [*]
  ’YSC’ (Youtube): [*] [*]

  WIFI-HASZNÁLAT

  Felhívjuk a figyelmet, hogy a wifi-hálózat használata során tilos a Develor informatikai rendszerének, hálózatának zavarása (pl. jogosulatlan adatbevitel, -módosítás, vagy -törlés; hackelés; kártékony, illegális, durva, diszkriminatív, gyalázkodó, zaklató, erőszakos, [szemérem]sértő, illegális vagy illetlen tartalom fel-, letöltése, vagy megosztása)!

  1. Az adatkezelés célja:

  A Develor székhelyén a látogatók számára elérhető wifi-hálózathoz csatlakozás figyelemmel kísérése.

  2. Az adatkezelés jogalapja:

  Hozzájárulás: a látogató a hozzájárulását a jelszóval védett wifi-hálózathoz való csatlakozással (a jelszó megadásával) adja meg.

  3. A személyes adat fogalma:

  A látogató készüléke által küldött, a wifi-hálózatra csatlakozáshoz szükséges adatok.

  4.  Az adatkezelés időtartama:

  Az adatokat a wifi-hálózatról lecsatlakozástól számított 3 munkanapig.

  5. Adattovábbítás:

  Az informatikai rendszer üzemeltetése során: Isolutions Informatikai Kft.

  BIZTONSÁGI KAMERÁK HASZNÁLATA

  1. Az adatkezelés célja:

  Az ügyfélforgalom, valamint a munkavállalók megfigyelése személy- és vagyonvédelmi okokból (pl. az előadótermekben található technikai eszközök, vagyontárgyak kapcsán).

  Ezeken belül az alábbi részcélok határozhatók meg:

  • a jogsértések megelőzése, észlelése, bizonyítása;
  • az engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének, időtartamának és a tanúsított magatartásnak a rögzítése;
  • az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása;
  • az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálata;
  • panaszok megvizsgálása, kezelése.

  2. Az adatkezelés jogalapja:

  Jogos érdek: az adatkezelői személy- és vagyonvédelemre tekintettel. A Develor székhelyének/képzési helyszíneinek méretére és ügyfélforgalmára tekintettel a teljeskörű személy- és vagyonvédelmet nem lehet megvalósítani biztonsági kamerák nélkül (pl. kizárólag biztonsági személyzet révén). A kamerahasználat melletti további érv a nyomozóhatóságok, valamint az esetlegesen sértett vagy kárt szenvedett magánszemély segítése is.

  A felvételen szereplő személyek magánszféráját az alábbi intézkedésekkel védjük:

  • a kamerák hangot nem rögzítenek és csak az ügyfélforgalom számára kijelölt, piktogramokkal jelzett helyeken készítenek felvételt, az emberi méltóság semmilyen körülmények között nem sérülhet;
  • a felvételekhez csak a Develor szervezetén belül erre kijelölt személy férhet hozzá (nézheti vissza és dönthet a felvételek felhasználásáról);
  • a felvételen szereplő magánszemély bármikor tájékoztatást kérhet a felvételekkel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről személyesen, vagy az info.hungary@develor.com e-mail címen, továbbá a rögzítéstől számított 3 munkanapon belül kérheti, hogy a felvételt ne töröljük, mivel az a felvételen szereplő magánszemély jogát/jogos érdekét érinti.

  3. A személyes adat fogalma:

  A Develor székhelyén/képzési helyszínein tartózkodó személyek képmása, mozgása, viselkedése.

  4.  Az adatkezelés időtartama:

  A kamerafelvételeket (az Szvmt. 31. § (2) bekezdése alapján) felhasználás hiányában 3 munkanapig tároljuk. (Felhasználásnak ez esetben az minősül, ha a képfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják.)

  5. Adattovábbítás:

  A felvételekhez csak a Develor, illetve a Develor International Zrt. szervezetén belül erre kijelölt személy fér hozzá.

  AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

  Az alábbiakban bemutatjuk, hogy Önnek milyen jogai és (panasz, vagy jogvita esetén) milyen jogorvoslati lehetőségei vannak a Develor adatkezelésével kapcsolatban.

  1. Hozzájárulás visszavonása

  Önnek bármikor jogában áll a hozzájárulását ingyenesen, feltételek és indokolás nélkül visszavonni akkor, ha az adott adatkezelésünk jogalapja az Ön hozzájárulása. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatait töröljük (pl. ha leiratkozik a hírlevelünkről, akkor törölni fogjuk a feliratkozás során megadott minden adatát, és nem fog több hírlevelet kapni tőlünk). Bizonyos esetekben a hozzájárulásának visszavonása esetén továbbra is jogszerűen kezelhetjük személyes adatait – az ilyen esetről Önt részletesen tájékoztatni fogjuk.

  Fontos tudnia, hogy a hozzájárulásának visszavonása nem fogja érinteni a visszavonás előtti adatkezelésünk jogszerűségét!

  2. Hozzáférés a személyes adataihoz

  Ön bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy kezeljük-e személyes adatait bármilyen célból is. Ha igen, akkor elektronikus úton (vagy kérésére papíralapon) másolatot küldünk Önnek az Önt érintő minden egyes adatkezelési tevékenységünkről, továbbá tájékoztatjuk az ezekkel kapcsolatos jogairól is.

  3. Helyesbítés

  Ön bármikor jelezheti nekünk, ha elírást lát valamely általunk kezelt személyes adatában, vagy kérheti, hogy azokat egészítsük ki vagy pontosítsuk, illetve vezessük át nyilvántartásunkban az új adatait (pl. e-mailcím változása esetén).

  4. Törlés

  Ön bármikor kérheti, hogy töröljük egyes, vagy akár az összes nálunk kezelt személyes adatát. Személyes adatait a következő esetekben is töröljük: visszavonták a hozzájárulást; letelt az adatkezelés időtartama; az adattörlést jogszabályi előírás miatt kötelező elvégezni, vagy a továbbiakban már nincs szükségünk az adott személyes adat kezelésére.

  Fontos tudnia, hogy néhány esetben az Ön személyes adatainak meghatározott ideig történő kezelését jogszabály írja elő, más esetben azok megőrzésére a jogi igényeink érvényesítése miatt van szükség. Ha a személyes adatai törlésének bármilyen akadálya lenne, akkor erről Önt részletesen tájékoztatni fogjuk.

  5. Adatkezelés korlátozása

  Előfordulhat, hogy az Ön számára sem az adatkezelés folytatása, sem az adattörlés nem tűnik célszerűnek. Ilyen esetekben Ön kérheti a személyes adatai korlátozását: a korlátozással érintett személyes adatokat csak tároljuk, azokon semmilyen más műveletet nem végzünk.

  Az adatkezelés korlátozását Ön akkor kérheti, ha:

  • Ön szerint a személyes adatai pontatlanul szerepelnek az adatbázisunkban (ilyenkor az esetet kivizsgáljuk: a korlátozás a vizsgálat végéig tart); vagy
  • Ön szerint jogellenesen kezeljük az adatait, ugyanakkor ellenzi, hogy töröljük azokat; vagy
  • számunkra már nincs szükség a személyes adatai kezelésére, de Ön kéri, hogy azokat ne töröljük, mert az Ön későbbi jogi igényérvényesítéséhez szüksége lesz azokra; vagy
  • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen (lásd alább; ilyenkor az esetet kivizsgáljuk, a korlátozás a vizsgálat végéig tart).

  Fontos tudnia, hogy az Ön kérelmére elrendelt adatkorlátozást jogosultak vagyunk feloldani és az adatkezelést folytatni, ha Ön ehhez kifejezetten hozzájárul, vagy arra a jogi igényünk érvényesítéséhez, esetleg jogszabály által előírt fontos közérdekből van szükség – ilyen esetben erről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk.

  6. Tiltakozás a személyes adatának kezelése ellen

  Ön bármikor jogosult személyes okból tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen, ha azokat reklámok küldése során használtuk, vagy az adatkezelés jogalapja jogos érdekként lett megjelölve. Ilyen esetekben a személyes adatait töröljük.

  Fontos azonban tudnia, hogy ha az adatkezelés jogalapjaként a jogos érdeket jelöltük meg, akkor az Ön tiltakozása ellenére is kezelhetjük a személyes adatait, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelésre elkerülhetetlenül szükségünk van, vagy az a jogi igényeink érvényesítése miatt nélkülözhetetlen – ilyen esetben erről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk.

  7. Adathordozás

  Ön arra is jogosult, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait elektronikusan szerkeszthető formában megkapja és azokat egy másik adatkezelő részére elküldje, vagy megkérjen minket, hogy az adatokat mi küldjük el Ön helyett.

  (Az adathordozás abban különbözik a fentebb említett hozzáférés jogától, hogy az előbbi esetben csak azokat a személyes adatokat adjuk át az Ön részére, amelyeket Ön adott meg nekünk, továbbá azokat is, amelyeket az Ön tevékenységei alapján rögzítettünk. Azokat az adatokat azonban nem, amelyeket az imént felsoroltakból származtatás/következtetés útján mi hoztunk létre.)

  Erre az adathordozásra azonban csak akkor van lehetősége, ha az Ön személyes adatainak a fent megjelölt jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés teljesítése. További feltétel, hogy ezeket a személyes adatokat automatizált módon kezeljük. Minden más esetben az adathordozásra Önnek nincs lehetősége.

  Felhívjuk a figyelmét, hogy kérésére csak akkor tudjuk közvetlenül Ön helyett elküldeni a személyes adatait egy másik adatkezelőnek, ha az a konkrét esetben technikailag megvalósítható – erről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk.

  8. Panaszhoz való jog

  Ha Ön úgy érzi, hogy az adatkezelésünk során megsértettük a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásokat, akkor panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) az alábbi elérhetőségeken:

  • székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
  • levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  • e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
  • honlap: http://www.naih.hu/

  Örömmel vesszük, ha panaszával elsőnek hozzánk fordul, hogy azt mielőbb kivizsgáljuk és orvosoljuk!

  9. Bírósághoz fordulás joga

  Ha Ön úgy érzi, hogy az adatkezelésünk során megsértettük az Ön jogait, akkor (választása szerint) a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez, azaz bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásról további információkat a birosag.hu honlapon tudhat meg.

  EGYÉB FONTOS TUDNIVALÓK

   1. A kérelmek ügyintézése

   A fent részletezett jogokkal Ön bármikor élhet, ehhez elegendő egy e-mailt írnia nekünk az info.hungary@develor.com címre. (Természetesen a panaszbenyújtást, illetve a bírósági eljárást a NAIH-nál, valamint az illetékes törvényszéknél kezdeményezheti.)

   Kérelme nyomán (különösen adathelyesbítés esetén) igyekszünk késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül intézkedni. Különösen bonyolult, vagy terjedelmes kérelem esetén ez az ügyintézési határidő legfeljebb 2 hónappal meghosszabbodhat.

   Felhívjuk a figyelmét, hogy a kérelme teljesítését megelőzően jogosultak vagyunk Önt azonosítani annak érdekében, hogy megelőzzük az illetéktelen személyek részére történő adatszolgáltatást, valamint a jogosulatlan (pl. adattörlés iránti) kérelmek teljesítését.

   Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy ha a kérelme egyértelműen megalapozatlan, túlzó vagy visszaélésszerű, illetve ha nem sikerült Önt beazonosítani, akkor megtagadjuk az intézkedést.

   1. Adatbiztonság

   Személyes adatait saját (vírusvédelemmel, tűzfallal és erős jelszóval) ellátott, biztonsági szolgálat által őrzött szervereken, míg a papíralapú iratokat kulccsal zárható, tűzbiztos szekrényekben tároljuk. A szervereken rendszeres biztonsági mentéseket is végzünk.

   A személyes adatokhoz az adatkezelő szervezetén belül is csak az illetékes munkatársak férhetnek hozzá, azokat pedig minden esetben titkosított formában továbbítjuk az adatfeldolgozók részére, akikre ugyanúgy vonatkoznak szigorú adatbiztonsági elvárásaink.

   1. Az Ön felelőssége

   Az általunk kezelt személyes adatok pontossága és védelme érdekében kérjük, hogy tegyen meg minden elvárható intézkedést annak érdekében, hogy a személyes adatai naprakészek legyenek az adatbázisainkban. Kérjük, hogy a megadott adataiban bekövetkezett változást lehetőleg 3 napon belül jelezze felénk.

   Az adatok helyességét nem ellenőrizzük, ezért kérjük, hogy minden esetben csak és kizárólag a saját személyes adatait (céges kapcsolattartók esetében a céges adatait) adja meg. A más nevében vagy által, vagy a saját nevében pontatlanul megadott személyes adatok kezeléséből eredő jogsérelemért vagy kárért nem vállalunk felelősséget.

   Használjon biztonságos műszaki eszközöket, szoftvereket, hálózati kapcsolatokat és erős jelszavakat, hogy illetéktelenek ne élhessenek vissza az Ön személyes adataival (pl. ne léphessenek be az Ön fiókjába és így ne intézhessenek jogosulatlan kérelmeket felénk). Kérjük, hogy haladéktalanul jelezze felénk, ha bármilyen gyanús körülményt észlel a nálunk kezelt adataival kapcsolatban.

   1. A Tájékoztató módosítása

   A Tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosíthatjuk: ilyen esetben előzetesen e-mail útján tájékoztatjuk Önt a módosítás tényéről és lényegéről, valamint hatályba lépésének időpontjáról. A Tájékoztató mindenkor hatályos verziója folyamatosan elérhető a honlapunkon.

   1. Irányadó jogszabályok

   A Tájékoztatóra a magyar jog alkalmazandó. A Tájékoztatóban nem rendezett kérdésekben elsődlegesen a „Jogszabály-rövidítések” című részben felsorolt jogszabályok irányadók.

   Budapest, 2018. augusztus 14.