Bezárás    

  DEVELOR Tanácsadó Zrt. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. Cégjegyzékszám: 01-10-045069

  Mutasd az összes elérhetőséget!
  Lépj kapcsolatba velünk!    
  • Attitűdformálás
  • Vezetés és Menedzsment
  • Ügyfélszolgálat, Értékesítés és Tárgyalástechnika
  • Személyes hatékonyság és Kommunikáció
  • Csapatépítés és Együttműködés
  • Felmérés és Diagnosztika
  • HR tanácsadás és coaching
  • Szolgáltatások
  Személyes tréning

  Diversity & Inclusion

  Játék alapú tréning

  VUCA Mindset

  Személyes tréning

  Digital mindset

  Személyes tréning

  Munkabiztonsági attitűd

  Személyes tréning

  Growth mindset

  Személyes tréning

  Vezetői Bátorság

  Személyes tréning

  AI mindset workshop

  Szolgáltatásaink és megoldásaink között található

  • Megoldásaink közötti kereséshez gépelj be minimum 3 karaktert.
  Keress szolgáltatásaink között!

  Forrásaink közt található

  • Cikkeink közötti kereséshez gépelj be minimum 3 karaktert.
  Fedezd fel tartalmainkat!

  Pályázati tájékoztató

  A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása GINOP Plusz-3.2.1-21 – 3. szakasz

  A támogatásra 2024. március 05. napjától nyújtható be kérelem, a forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2024. június 30. napjáig.

  I. Támogatás célja 

  A támogatás célja, hogy a feltételeknek megfelelő vállalkozásoknak továbbadott támogatást nyújtson a munkahelyi képzések megvalósításához, ezzel növelve a termelékenységüket. Ennek érdekében a munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró́ kormányhivatalhoz benyújtott kérelem alapján támogatást kaphatnak.

  II. Pályázók köre

  A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

  Területi korlátozás nincsen, azaz Budapest és Pest megye is támogatható továbbá mikro, kis, közép- és nagyvállalkozás is igényelheti a támogatást! 

  1. Rendelkezik legalább egy lezárt, beszámolóval alátámasztott teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele
  2. Egy lezárt, beszámolóval alátámasztott teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel nem rendelkező vállalkozás abban az esetben nyújthat be támogatási kérelmet, amennyiben főtevékenységét az 1. sz. táblázatban felsorolásra került magas energiaintenzitású termelésben érintett ágazatokban végzi és az alábbi feltételek teljesülnek:
   1. a magas energiaintenzitású ágazathoz tartozó főtevékenység legkésőbb 2023.07.31-ig bejegyzésre került és
   2. a munkáltató vállalja, hogy a vállalkozását fenntartja és az eredményesség mérési vizsgálat időpontjában a vállalkozás főtevékenysége továbbra is az 1. sz. táblázatban felsorolt, a magas energiaintenzitású termelésben érintett ágazatba tartozik.

  c. minden magas energiaintenzitású ágazatban fő tevékenységet végző vállalkozás esetében elvárás, hogy legalább egy zöld átálláshoz kapcsolódó képzést is valósítson meg.

  Magas energiaintenzitású termelésben érintett ágazatban tevékenykedő vállalkozásoknak azon vállalatok minősülnek, amelyek esetén a legutolsó lezárt, beszámolóval alátámasztott teljes (365 napot jelentő) üzleti év beszámolója szerinti fő tevékenysége (fő TEÁOR) az alábbi 1. sz. táblázatban felsorolt valamely ágazathoz tartozik, vagy az egy lezárt, beszámolóval alátámasztott teljes üzleti évvel nem rendelkező vállalatok esetén az 1.sz. táblázatban felsorolt valamely ágazathoz tartozó fő tevékenysége legkésőbb 2023.07.31-ig bejegyzésre került.

  Az 1. számú melléklet szerinti tevékenységek:

  d. Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe, kettős könyvvitelt vezető egyéni cég és egyéni vállalkozás.

  e. Mikro-, kis- és középvállalatok esetében legalább 3 fő, míg nagyvállalatok esetében legalább 8 fő képzése szükséges.

  III. Támogatható tevékenységek:

  1. Szakmai ismeretre irányuló képzés

  2. Soft skill képzés

  3. Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés

  4. Nyelvi képzés

  IV. Elszámolható költségek: 

  a. Képzési támogatás keretében elszámolható: 

   • képzési költség

  De minimis támogatás keretében elszámolható: 

   • A támogatott vállalkozás munkavállalói képzésen történő részvétele miatt kieső munkaidőre jutó bruttó bér, de minimis támogatásként
   • A képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító költsége de minimis/ mezőgazdasági de minimis támogatásként választható, amely kizárólag mikro-, és kisvállalkozásnak minősülő támogatott vállalkozás esetében támogatható tevékenység.

  b. Továbbá energiaintenzív ágazatokban tevékenykedő vállalkozásoknak válságtámogatásként számolható el: 

   • képzési költség
   • kieső bérköltség esetén (válságtámogatás) a vállalkozás méretétől függetlenül
   • szakmai megvalósítás költsége esetében de minimis/mezőgazdasági de minimis támogatás amennyiben a vállalkozás mérete mikro-, vagy kisvállalkozás.

  A maximálisan elszámolható egy főre jutó képzési költség 250 000 forint, ami az alábbi négy szempont:

  i.) a képzésbe bevont munkavállaló hátrányos helyzetű vagy megváltozott munkaképességű,

  ii.) a képzésbe bevont személy hátrányos helyzetű régióban lévő telephelyen dolgozik (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföldi, Dél-Dunántúl),

  iii.) a munkáltató fő tevékenysége kiemelt ágazathoz tartozik,

  iv.) összes megpályázott képzés összértékének legalább 25%-át IKT képzés teszi ki

  Bármelyikének teljesülése esetében 350 000 forintra növelhető! 

  V. Előleg igénylése 

  Az előleg mértéke nem haladhatja meg a teljes megítélt támogatás maximum 50%-át, azonban előleg csak a képzési költség és szakmai megvalósítói költség támogatási összegéig nyújtható a vállalkozás kérelmére

  VI. Támogatás összege: 

  • Mikro-, kis és középvállalkozás esetén: max. 75 millió Ft.
  • Nagyvállalat esetén: max. 150 millió Ft.

  VII. Önerő:

  A támogatást igénylő rendelkezik a képzés megvalósításához szükséges önerővel, amely legalább a projekt elszámolható összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett része, erről szóló bankszámla kivonat a kérem kötelező mellékletét kell, hogy képezze. Az önerő lehet saját forrás és egyéb, az államháztartási alrendszereiből származó egyéb támogatás is.

  VIII. Támogatás mértéke:

  A képzési támogatásra és bértámogatásra egyaránt érvényes támogatási intenzitások (a támogatás maximális mértéke) az alábbiak szerint alakulnak:

  ginop 2024 02 final

  IX. Eredményességmérési szempontok: 

  Forrás: www.involved.hu

  Kezeld jól a hibrid kihívásokat!

  Töltsd le a legújabb e-könyvünket, amely már kipróbált tippekkel rendelkezik a hibrid csapatban való működésről!

   Kapcsolódó cikkek